Hướng dẫn hệ thống Vietstreaming

Các bạn lưu ý có headphone và headphone có microphone

Đường link đăng nhập: http://vietstreaming.vn/dungvu/

Tên đăng nhập tùy chọn các bạn

Pass đăng nhập: dung@thinking

Sau khi đăng nhập xong bạn sẽ trao đổi với Thầy Dũng màn hình sẽ hiện như bên dưới (Trong trường hợp các bạn chưa có flash hệ thống sẽ yêu cầu cài hỗ trợ)

Lưu ý: một số máy tính chưa có flash, các bạn tải về và cài vào máy để được hỗ trợ. link download: https://get.adobe.com/flashplayer/

Sau đó chọn Microphone để có thể trao đổi (nói chuyện với các bạn khác)

Trong hệ thống vietstreaming này thì các bạn cần lưu ý một số chức năng sau:

05/06/2018

0 phản hồi trên "Hướng dẫn hệ thống Vietstreaming"

    Để lại Tin Nhắn

    © 2018 FASHION GARMENTS LTD.