Fashion Garment 2

CLDP2020

Tăng năng suất lao động

Tăng năng suất lao động

Giữ được nhân viên giỏi

Giữ được nhân viên giỏi

Ươm mầm các lãnh đạo tài năng

Ươm mầm các lãnh đạo tài năng

Tăng sự tham gia của nhân viên vào hoạt động công ty

Tăng sự tham gia của nhân viên vào hoạt động công ty

Thực hành các phong thái lãnh đạo khác nhau

Thực hành các phong thái lãnh đạo khác nhau

Đưa ra các quyết định tốt và sáng tạo

Đưa ra các quyết định tốt sáng tạo

Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng: Tư duy phản biện, Kỹ năng lãnh đạo: Giao việc, trao quyền động viên, phát triển nhân viên, Dẫn dắt đội nhóm thành tích cao, nhóm, Quản lý sự thay đổi, Nến kinh tế thị trường, Giải quyết vấn đề, Kỹ năng số, Dự án khóa học, Kỹ năng tự lãnh đạo, Quản lý chất lượng, Kỹ năng lãnh đạo: Quản lý tài năng, Kiến thức ngành dệt may, Kỹ năng thuyết trình năng cao, Kiến thức tài chính, Dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Kỹ năng học tập suốt đời, Cân bằng công việc và cuộc sống.

Xây dựng nền tảng thái độ: tích cực, cam kết, nhận trách nhiệm, luôn hướng đến giải quyết vấn đề và kết quả
Hình thành quan điểm đạo đức cao trong công việc: bền bỉ, chính trực, công bằng, khiêm tốn.
Hình thành năng lực và phương pháp tự học suốt đời

Kiến thức – 8K

K1-Các khái niệm, nguyên lý, mô hình, và ứng dụng nền tảng về Lãnh đạo và quản trị

K2-Các phong cách lãnh đạo chính và lãnh đạo tình huống

K3-Các khái niệm, nguyên lý, mô hình, và ứng dụng nền tảng về xây dựng, phát triển, động viên, tổ chức công việc, xử lý mâu thuẫn nhóm

K4-Các khái niệm, nguyên lý, mô hình, và ứng dụng nền tảng về quản lý sự thay đổi

K5-Các khái niệm, nguyên lý, mô hình, và ứng dụng nền tảng về quản lý chất lượng

K6-Kiến thức chung về ngành Dệt- May

K7-Các khái niệm, nguyên lý, mô hình, và ứng dụng nền tảng tài chính doanh nghiệp cơ bản

K8– Kiến thức về thị trường và phục vụ khách hàng

Kỹ năng – 10S

S1-Kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo và tư duy chiến lược

S2– Kỹ năng xây dựng, hợp tác, phát triển nhóm, xử lý mâu thuẫn

S3-Kỹ năng thuyết trình cá nhân và nhóm

S4-Kỹ năng Thích nghi và quản lý sự thay đổi

S5-Kỹ năng Giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định

S6-Kỹ năng Nhận diện, kiểm soát, và phát triển cảm xúc tích cực

S7-Kỹ năng thương lượng

S8-Kỹ năng tạo ảnh hưởng

S9-Kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống

S10-Kỹ năng học tập suốt đời

Thái độ – 5A

A1-Thái độ nhận trách nhiệm, giải quyết vấn đề sáng tạo

A2-Thái độ tích cực

A3– Thái độ hợp tác và cam kết

A4-Thái độ hướng đến kết quả

A5-Thái độ và hành xử đạo đức:

1.Chính trực

2.Cảm thông

3.Khiêm tốn

4.Tin vào lý tính

5.Bền bỉ

6.Độc lập

7.Can đảm

8.Công bằng

CERTIFIED LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM - WAVE 03

TENTATIVE SCHEDULE

Version February, 8th, 2020

NoModuleLanguage TrainingTRAINING DAY
OfflineOnlineTotal day
1Critical ThinkingVietnamese213
2The arts of leadershipEnglish112
3Developing leadership capability 1Vietnamese112
4Leading high performance teamEnglish213
5Leading organizational changeVietnamese112
6Foundation about market economyVietnamese112
6.1Creative Problem SolvingVietnamese202
7Digital skill for LeaderVietnamese112
8.1Capstone ProjectEnglish112
9Developing Self- Leadership skillsVietnamese213
10Quality ManagementVietnamese112
11Developing leadership capability 2Vietnamese112
12Industry KnowledgeVietnamese202
13Advanced Presentation SkillVietnamese – English112
14Financial Reporting & AnalysisVietnamese – English112
15Customer Experience ManagementVietnamese112
16Research method and life long learningVietnamese – English112
17Work life balanceEnglish202
8.2Capstone ProjectEnglish112

 

Mục tiêu đánh giá

 • Lựa chọn ứng viên phù hợp, cam kết với chương trình
 • Tạo động lực cho ứng viên

Hình thức: thi trực tuyến vào một khung giờ cố định (90 phút)

Cấu trúc bài thi: 3 phần

 • Phần 1: Kiểm tra trình độ tiếng Anh (không tính vào điểm đầu vào)
 • Phần 2: Trắc nghiệm: 40 câu (70 điểm)
 • Phần 3: Bài tập tình huống/ phân tích: 1 câu (30 điểm)

Tiêu chuẩn đánh giá:

 • Kiến thức cơ bản về lãnh đạo
 • Kỹ năng phân tích và khả năng giải quyết vấn đề
 • Thái độ xử lý các tình huống

Để được nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình CLDP 2020, học viên cần đáp ứng 6 yêu cầu sau

 1. Là học viên chính thức của chương trình
 2. Có điểm tất cả môn ở mức Đạt trở lên
 3. Đề án khóa học: Đánh giá đạt
 4. Thi cuối giai đoạn 1: đạt
 5. Thi cuối giai đoạn 2: đạt
 6. Tham dự tối thiểu 80% các ngày giảng dạy online và offline

Công thức tính Điểm trung bình tích lũy của khóa học:

 • Điểm trung bình tích lũy – GPA
 • GPA = 70% x Tổng Điểm các môn học + 10% x Điểm thi cuối giai đoạn 1 + 10% x điểm thi cuối giai đoạn 2 + 10% x Điểm Đề án khóa học
 • Tổng điểm các môn học = Trung bình cộng [điểm môn học x số ngày giảng dạy môn đó] / Tổng số ngày giảng dạy của chương trình

Xếp loại học viên

 • Xuất sắc: GPA từ 90% trở lên
 • Giỏi: GPA từ 80-89%
 • Khá: GPA từ 70-79%
 • Đạt: từ 50-69%
 • Không đạt: dưới 50%

Khen thưởng

 • 5 học viên có GPA xuất sắc nhất
 • Nhóm xuất sắc nhất
 • Nhóm có Điểm trung bình GPA của tất cả các thành viên cao nhất
 • Đề án khóa học xuất sắc nhất: Nhóm có điểm Đề án khóa học cao nhất và được Hội đồng đánh giá đề xuất trao thưởng

Thi cuối giai đoạn 1

 • Cuối tháng 7/2020
 • Chiếm 10% điểm toàn khóa học
 • Thang điểm 100/100
 • Thời gian: 100 phút
 • Nội dung: 9 module của giai đoạn 1
 • Hình thức:
  • 60 câu trắc nghiệm – 60 điểm
  • 2 Tình huống – 40 điểm

Thi cuối giai đoạn 2

 • Cuối tháng 12/2020
 • Chiếm 10% điểm toàn khóa học
 • Thang điểm 100/100
 • Thời gian: 120 phút
 • Nội dung:
  • 9 môn của giai đoạn 1: 30%
  • 9 môn học của giai đoạn 2: 70%
 • Hình thức:
  • 80 câu trắc nghiệm – 70 điểm
  • 2 Tình huống – 30 điểm

Môn học

 • Tích cực tham gia: 30%
  • Hoàn thành tất cả các nội dung bài giảng và bài tập trên hệ thống: 20%
  • Tham gia thảo luận tích cực trên lớp: 10%
 • Bài Quiz cuối môn (trắc nghiệm, tự luận): 30%
 • Thuyết trình nhóm, hoạt động nhóm: 40%
 • Môn 1 ngày giảng dạy có thể không có Quiz

Xếp loại:

 • Xuất sắc: GPA từ 90% trở lên
 • Giỏi: GPA từ 80-99%
 • Khá: GPA từ 70-79%
 • Đạt: từ 50-69%
 • Không đạt: dưới 50%

Khen thưởng

 • 3 học viên có kết quả cao nhất: tặng 1 phần thưởng và nêu tên trên Bảng vàng trong 1 tháng
 • Nhóm xuất sắc nhất: điểm tổng kết của tất cả các thành viên trong nhóm cao nhất – 1 phần thưởng và nêu tên trên bảng vàng

Mục tiêu:

 • Áp dụng kiến thức học được để giải quyết 1 bài toán cụ thể tại FGL

Triển khai:

 • Bắt đầu: hoc trực tuyến, lựa chọn đề tài đầu tháng 04/2020
 • Thực hiện đề tài: học trực tuyến, xác định và thực hiện giải pháp tháng 06/2020
 • Báo cáo giữa kỳ và thuyết trình: cuối tháng 08/2020
 • Báo cáo cuối kỳ và thuyết trình: cuối tháng 11/2020

Tổ chức:

 • Nhóm 3 học viên thực hiện 1 dự án

Đánh giá:

 1. Đề cương: 20%
  • Đề cương viết: 10% –Giảng viên đánh giá
  • Thuyết trình 1: 10% –Giảng viên đánh giá
 2. Báo cáo tiến độ lần 1: 10%
  • Thuyết trình 2: 10% –Giảng viên đánh giá
 3. Báo cáo tiến độ 2: 10%
  • Thuyết trình 3: 10% –Giảng viên đánh giá
 4. Báo cáo cuối kỳ: 60%
  • Báo cáo viết: 30% –Hội đồng và Manager trực tiếp phụ trách đánh giá
  • Thuyết trình: 30% – Hội đồng và Manager trực tiếp phụ trách đánh giá

Nhóm 3-4 người thực hiện 1 đề án

 • Thuyết trình: tất cả cùng tham gia
 • Báo cáo viết cuối kỳ: báo cáo chung và báo cáo riêng của từng thành viên

Học viên được đánh giá  hoàn thành khóa học khi:

Tham dự ít nhất 80% các buổi học F2F và E-learning

Hoàn thành ít nhất 80% các bài tập được giao trên lớp và trên E-learning

Hoàn thành tất cả các môn học thành phần với điểm tổng kết từ 50% trở lên ở mức độ đạt

Chứng chỉ hoàn thành khóa học:

Diploma of Advanced Study (DAS) doThinking School Switzeland cấp

© 2018 FASHION GARMENTS LTD.