Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

2022 Capstone Project

Mục tiêu: Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học trong chương trình CLDP 2020 để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại FGL. Lựa chọn, đánh giá, và áp dụng các lý thuyết, công cụ và kỹ năng đã học để: xác định vấn đề cần giải quyết, đưa ra các phương án khác nhau một cách sáng tạo, lựa chọn phương án cuối cùng, và thực hiện giải pháp. Thu thập, đánh giá, xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau Thực hành kỹ năng viết: đề cương của đề án và báo cáo hoàn thành đề án Thực hành kỹ năng thuyết trình đề án, bao gồm thuyết trình đề cương, thuyết trình giữa kỳ, và thuyết trình cuối kỳ Thực hành kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề của Đề án. Tổ chức: Đề án là 1 hoạt động đề cao tính tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi của học viên. Giảng viên sẽ trao đổi và hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện Đề án. Đề án được thực hiện bởi 1 nhóm 3 học viên trong suốt 2 giai đoạn của chương trình CLDP 2020 (tháng 5, 2020 đến tháng 2, 2021) Khởi động lựa chọn đề tài: Tháng 5/2020 Xác nhận đề tài & Thuyết trình đề cương: Tháng 6/2020 Báo cáo đầu kỳ & Thuyết trình tiến độ 1 :Tháng 8/2020 Báo cáo giữa kỳ & Thuyết trình tiến độ 2: Tháng 11/2020 Báo cáo cuối kỳ & Thuyết trình kết quả dự án: Tháng 1/2021

Chương trình đào tạo

Không tìm thấy chương trình giảng dạy nào !

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.