Học viên đã tham gia
37 học viên
4.8/5
Điểm đánh giá khoá học
6 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

2022 Capstone Project

Mục tiêu:
 1. Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học trong chương trình CLDP 2022 - 2023 để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại FGL.
 2. Lựa chọn, đánh giá, và áp dụng các lý thuyết, công cụ và kỹ năng đã học để: xác định vấn đề cần giải quyết, đưa ra các phương án khác nhau một cách sáng tạo, lựa chọn phương án cuối cùng, và thực hiện giải pháp.
 3. Thu thập, đánh giá, xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau
 4. Thực hành kỹ năng viết: đề cương của đề án và báo cáo hoàn thành đề án
 5. Thực hành các phương pháp nghiên cứu, phân tích, xử lý và trình bày kết quả nghiên cứu
 6. Thực hành kỹ năng thuyết trình đề án, bao gồm thuyết trình đề cương, thuyết trình giữa kỳ, và thuyết trình cuối kỳ
 7. Thực hành kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề của Đề án.
Tổ chức: Đề án là 1 hoạt động đề cao tính tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi của học viên. Giảng viên sẽ trao đổi và hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện Đề án. Đề án được thực hiện bởi 1 nhóm 3 - 4 học viên trong suốt 2 học kỳ của chương trình CLDP 2022 - 2023 (tháng 6, 2023 đến tháng 12, 2023)
 1. Khởi động lựa chọn đề tài: Tháng 6/2023
 2. Xác nhận đề tài & Thuyết trình đề cương: Tháng 7/2023
 3. Báo cáo đầu kỳ & Thuyết trình tiến độ 1 :Tháng 8/2023
 4. Báo cáo giữa kỳ & Thuyết trình tiến độ 2: Tháng 10/2023
 5. Báo cáo cuối kỳ & Thuyết trình kết quả dự án: Tháng 12/2023

Chương Trình Giảng Dạy

Các thông tin cơ bản
Danh sách nhóm – Đề tài – Giảng viên hướng dẫn 00:00:00
Hướng dẫn – lịch trình Dự án 00:00:00
Các file, form, template cho đề án nhóm 00:00:00
Phòng Livestream cùng giảng viên: hướng dẫn
Hướng dẫn vào phòng Livestream 00:00:00
Tính năng cơ bản trong phòng Livestream 00:00:00
Trục trặc về âm thanh khi học livestream 00:00:00
Hướng dẫn phát triển 1 bản kế hoạch thực hiện đề án
Đề án khóa học 00:00
Đề cương đề án 00:00
Thế nào là một đề án lãnh đạo 00:00
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Nộp file thuyết trình đề cương-final 20, 00:00
Báo cáo tiến độ lần 1 5, 00:00
Báo cáo tiến độ lần 2 8, 00:00
Final Presentation_22/12/2023 30, 00:00
Đi tìm câu trả lời
Tổng quan về 7 cặp mắt thần 00:00
Định tính hay Định lượng?
Hai cách tiếp cận: Định tính và định lượng (P1) 00:00
Hai cách tiếp cận: Định tính và định lượng (P2) 00:00
Xây dựng mô hình nghiên cứu
Xây dựng mô hình nghiên cứu – Phần 1 00:00
Xây dựng mô hình nghiên cứu – Phần 2 00:00
Phương pháp tổng quan lý thuyết
Tổng quan lý thuyết – Phần 1 00:00
Tổng quan lý thuyết – Phần 2 00:00
Phương pháp phỏng vấn sâu & thảo luận nhóm
Phỏng vấn sâu – P1 00:00
Phỏng vấn sâu – P2 00:00
Phỏng vấn sâu – P3 00:00
Thảo luận nhóm đại diện (P1) 00:00
Thảo luận nhóm đại diện (P2) 00:00
Phương pháp phân tích nội dung
Phân tích nội dung – Phần 1 00:00
Phân tích nội dung – Phần 2 00:00
Phương pháp quan sát
Phương pháp quan sát (P1) 00:00
Phương pháp quan sát (P2) 00:00
Phương pháp quan sát (P3) 00:00
Phương pháp khảo sát
Khảo sát – Thiết kế bảng câu hỏi – P1 00:00
Khảo sát – Thiết kế bảng câu hỏi – P2 00:00
Khảo sát – Độ tin cậy và độ giá trị – P1 00:00
Khảo sát – Độ tin cậy và độ giá trị – P2 00:00
Khảo sát – Chọn mẫu _ Phần 1 00:00
Khảo sát – Chọn mẫu _ Phần 2 00:00
Khảo sát – Phân tích và trình bày kết quả 00:00
Phương pháp khai thác cơ sở dữ liệu
Phân tích cơ sở dữ liệu (data analytics) 00:00
Phương pháp thí nghiệm
Thí nghiệm (Experimentation) 00:00
Vai trò của kinh nghiệm - trực giác
Vai trò của Kinh nghiệm 00:00
Tài liệu tham khảo và đạo văn
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00
Tình huống và ứng dụng
Cua gấu có phải nghiên cứu ? 00:00:00
Học đại học có hiệu quả? 00:00:00
Tự tử có lây lan? 00:00:00
Nhà tuyển dụng tìm kiếm kỹ năng gì ở ứng viên? 00:00:00
Các tổ chức từ thiện Việt Nam có minh bạch? 00:00:00
Hoàng Gogo TV đại chiến VINFAST 00:00:00
Hoài Linh làm từ thiện 1 00:00:00
Hoài Linh làm từ thiện 2 00:00:00
Chánh án nói gì về vụ án Hồ Duy Hải? 00:00:00
Báo cáo về thị trường giáo dục đại học Việt Nam 00:00:00
Thành phố HCM đã hỗ trợ người dân bị covid như thế nào? 00:00:00
Tình huống: Tiên học lễ – Hậu học văn 00:00:00
Thuế Việt Nam – Cao hay thấp? 00:00:00
Thao túng thị trường chứng khoán – Trịnh Văn Quyết đã vào bước đường cùng? 00:00:00
Covid có lây khi đi chung thang máy? 00:00:00
Phó Thủ tướng làm việc với địa phương 00:00:00
Phỏng vấn thế này mới là phỏng vấn 00:00:00
THAM KHẢO: Đề án khóa học các khóa trước
--Khóa 2
Dự án: Cải thiện 5S – Đức, Ánh, Lạc – GV: Thầy Dũng 00:00:00
Dự án: Costing submit in 24h – Hậu, Đoan, Phụng – Thầy Dũng 00:00:00
Dự án: Loại trừ chi phí do khách hàng phạt – Cúc, Kim, Uyên, Quỳnh- GV: thầy Dũng 00:00:00
Dự án: Building study environment – Quang, Dung, Trang – GV: Thầy Dũng 00:00:00
Dự án: Cung cấp bán thành phẩm cho chuyền may – Duy, Dung, Huyền – GV: Cô Lam 00:00:00
Dự án: Control machine downtime – Hân, Lý, Thủy – GV: Cô Lam 00:00:00
Dự án: Cải thiện hiệu suất chuyền 9 – Hằng, Quân, Hương, Đáng – Cô Lam 00:00:00
Dự án: Cải thiện nhà ăn xưởng 2 – Ngoan, Phương, Tùng – Thầy Dương 00:00:00
Dự án: Chuẩn hóa định hướng đào tạo – Nguyên, My, Ngọc, Hưng – Thầy Dương 00:00:00
Dự án: Kiểm hàng theo chiều kim đồng hồ – Vân, Quân, Thảo – GV: Thầy Dương 00:00:00
Dự án: LMS – Thủy, Trinh – GV: Thầy Dương 00:00:00
--Khóa 3
Dự án: Autonomous Maintenance implementation for sewing team members from band 01 – 04 at Unit 2 in 2020 – Kim, Thắng, Trang – GVHD: Thầy Hùng Anh 00:00:00
Dự án: Attendance & Pay-slip online tracking for team member – My, Vi, Ly, Phương 00:00:00
Dự án: Improve efficiency for line 15 – Oanh, Yến, Nhi 00:00:00
Dự án: SAVING IMPORT EXPENSES IN P5 FACTORY – Nhơn, Tú, Thảo, Nga 00:00:00
Dự án: Reduce Customer claim for AEO buyer – Dương, My, Mai – GVHD: Cô Lam 00:00:00
Dự án: ENHANCE EMPLOYEE SATISFACTION AT FGL TAN PHU 2020 – Xuân, Khoa, Hoàng Anh – GVHD: Thầy Dương 00:00:00
Dự án: ACHIEVE RFT 99% IN HI-FASHION VINA BY 06TH FEB 2021 – Tâm, Phượng, Quyên – GVHD: Thầy Dũng 00:00:00
Dự án: Achieve 100% Training plan vs actual for critical operation – Huyền, Lý – Thầy Hùng Anh 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4.8/5 (6)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4.8
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới4.8
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4.8
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.8
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4.8
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4.8
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4.8
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.8
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)4.8
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị4.8
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.8
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4.8
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi4.8
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4.8
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4.8
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4.8
4.8/5.0 (6)
Chưa có lịch khai giảng
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.