Học viên đã tham gia
42 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
27 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

2022 Change management

Chuẩn đầu ra:
KÝ HIỆU CHUẨN ĐẦU RA
LO 1 Giải thích các khái niệm liên quan đến thay đổi và quản lý sự thay đổi
LO 2 Giải thích tầm quan trọng và lợi ích của thay đổi và quản lý sự thay đổi
LO 3 Nhận diện các thách thức quan trọng trong quá trình thay đổi
LO 4 Vận dụng quá trình quản lý sự thay đổi để dẫn dắt thành công sự thay đổi
LO 5 Nhận diện các năng lực cần thiết để quản lý sự thay đổi

Chương Trình Giảng Dạy

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Hướng dẫn học tập – change management 00:00:00
Kết quả thảo luận trên lớp 00:00:00
Danh sách nhóm 00:00:00
Tự tính DICE (yếu tố cứng của sự thay đổi) 00:00:00
Bài giảng Change management 00:00:00
GIỚI THIỆU QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
Tổng quan về quản lý sự thay đổi 00:00
Thay đổi là gì? 00:00
Quản lý sự thay đổi 00:00
16 NGUYÊN TẮC CỦA SỰ THAY ĐỔI
16 nguyên tắc của sự thay đổi 00:00
TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH CỦA SỰ THAY ĐỔI
Tầm quan trọng của quản lý sự thay đổi 00:00
Lợi ích của quản lý sự thay đổi 00:00
NHỮNG LÝ DO THẤT BẠI KHI TỔ CHỨC MUỐN THAY ĐỔI
Lý do thất bại trong quản lý sự thay đổi 00:00
QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
Quá trình quản lý sự thay đổi 00:00
Bước 1: Tạo ra tính cấp bách 00:00
Bước 2: Thành lập nhóm dẫn đường 00:00
Bước 3: Phát triển tầm nhìn và chiến lược 00:00
Bước 4: Truyền đạt tầm nhìn thay đổi 00:00
Bước 5: Trao quyền và triển khai hành động 00:00
Bước 6: Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn 00:00
BÀI ĐỌC
Các câu chuyện thay đổi 00:00:00
Năng lực cần thiết để quản lý sự thay đổi 00:00:00
BÀI TẬP - THỰC HÀNH
Bài tập 1 – Cá nhân 10, 00:00
Bài tập 2 – Nhóm 10, 00:00
Bài tập 3 – Nhóm – Viết tình huống 30, 00:00
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Đánh giá môn học 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4.7/5 (27)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4.7
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới4.7
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4.8
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.8
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4.7
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4.7
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4.7
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.7
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)4.6
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị4.5
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.7
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4.7
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi4.6
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4.7
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4.7
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4.7
4.6/5.0 (38)
Chưa có lịch khai giảng
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.