Học viên đã tham gia
42 học viên
4.8/5
Điểm đánh giá khoá học
15 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Developing leadership capability 2: Talent management

Giới thiệu khóa học

Các tổ chức ngày nay phải đối mặt với vô số thách thức khi quản lý tài năng của họ. Trong các thị trường trưởng thành, các công ty cần đẩy mạnh nỗ lực để xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo trong tương lai. Ở các thị trường mới nổi, các công ty lại cần phát triển các chiến lược tài năng vừa nhanh nhẹn vừa hiệu quả đồng thời thu hút và giữ lại nguồn nhân lực chủ chốt. Để đạt được những mục tiêu này, các công ty cần một cách tiếp cận tích hợp, có hệ thống để thu hút, phát triển, kết nối và giữ chân nhân tài quan trọng. Khóa học này đưa ra những thách thức cho học viên tìm hiểu sâu hơn về tổ chức của họ, quản lý tài năng quan trọng của họ và suy nghĩ về các giải pháp để giải quyết những thách thức này. Khóa học này với một cách nhìn hệ thống về quản lý tài năng sẽ cung cấp các quy trình khác nhau để tạo ra các giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, học viên còn được tiếp cận với các xu hướng hiện tại và tư duy tiên tiến trong lĩnh vực quản lý tài năng.

Mục tiêu của khóa học

 • Cách đánh giá các tiếp cận của một tổ chức về việc quản lý tài năng và sự liên kết của nó với chiến lược kinh doanh tổng thể
 • Các cách chọn công cụ và quy trình đánh giá tài năng và nhận dạng phù hợp với triết lý tài năng của tổ chức
 • Đưa ra các chiến lược để phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài
 • Kỹ thuật bồi dưỡng văn hóa hỗ trợ các nỗ lực quản lý nhân tài và mang đến thương hiệu của một tổ chức
 • Cách đo lường hiệu quả của các chương trình tài năng cá nhân và theo dõi một Hệ thống quản lý tài năng

Đối tượng học viên

 • Các học viên doanh nghiệp thuộc các nhóm L&D, TMD, OD, HR.
  --------   Organizations today face a multitude of challenges when it comes to effectively managing their talent.  In mature markets, demographic trends are forcing companies to accelerate their efforts to build a pipeline of future leaders. In emerging markets, companies must develop talent strategies that are both nimble and effective at engaging and retaining key human capital. To achieve these goals, companies need an integrated, systematic approach to attracting, developing, engaging, and retaining critical talent. This course offers a learning experience that challenges students to dig deeper into understanding their organization’s key talent management challenges and uncovers solutions that can be used to overcome these challenges. This course adopts a systems view of talent management in order to demonstrate that various talent practices and processes need to be aligned to create effective solutions. It also examines current trends and cutting-edge thinking in the talent management field.
WHAT YOU'LL LEARN
 • How to assess an organization’s approach to managing talent and its alignment with  overall  business strategy
 • Ways to select talent assessment and identification tools and processes that align with your organization’s talent philosophy
 • Devise strategies for developing, engaging, and retaining key talent
 • Techniques for fostering a culture that supports talent management efforts and delivers on an organization’s employment brand
 • How to measure the effectiveness of individual talent programs and monitor the health of an organization’s talent management system
 

Chương Trình Giảng Dạy

GENERAL INFORMATION
Talent Acquisition Slides 00:00:00
Engagement and Retention Slides 00:00:00
Learning and Development Slides 00:00:00
LIVESTREAMING ROOM
Livestreaming Room – Talent Management 00:00:00
TALENT ACQUISITION
Workforce Planning – Hoạch định Nhân sự 00:00:00
How to interview effectively – Tổ chức phỏng vấn hiệu quả 00:00:00
Employer Value Proposition – Thương hiệu nhà tuyển dụng 00:00:00
Sourcing – Tạo nguồn nhân lực 00:00:00
Recruitment Quiz 00:10:00
PERFORMANCE MANAGEMENT
What is Performance Management? – Quản hiệu suất là gì? 00:00:00
Performance Management Process – Quá trình quản lý hiệu suất 00:00:00
Performance Management Planning – Lập kế hoạch quản lý hiệu suất 00:00:00
How to delegate and develop your employees – Giao việc và Phát triển năng lực 00:00:00
Performance Management Quiz 00:10:00
LEARNING AND DEVELOPMENT
Learning and Development 101 (part 1) 00:00:00
Learning and Development 101 (part 2) 00:00:00
Learning and Development 101 (part 3) 00:00:00
Chu trình hoạt động của LnD 1 00:00:00
Chu trình hoạt động của LnD 2 00:00:00
Chu trình hoạt động của LnD 3 00:00:00
Chu trình hoạt động 4 00:00:00
ADDIE 00:00:00
Learning and Development Quiz 00:05:00
RETENTION
Engagement and Retention – Gắn kết và giữ nhân viên 00:00:00
Succession Planning – Hoạch định kế thừa 00:00:00
Career Planning – Hoạch định nghề nghiệp 00:00:00
Engagement Quiz 00:10:00
EXTRA READING
Building a game-changing talent strategy (HBR) 00:00:00
The New Rules of Talent Management (HBR) 00:00:00
Talent Management for the Twenty-First Century (HBR) 00:00:00
The 3 Simple Rules of Managing Top Talent (HBR) 00:00:00
--PERFORMANCE MANAGEMENT
8 Shocking Performance Management Statistics 00:00:00
HBR Guide to Performance Management (book) 00:00:00
--LEARNING AND DEVELOPMENT
Law of the Lid 00:00:00
VIDEO: Is yours a learning organization? (HBR) 00:00:00
How Deloitte Made Learning a Game 00:00:00
--RETENTION
VIDEO: The real secret to employee engagement (HBR) 00:00:00
Better Ways to Predict Who’s Going to Quit (HBR) 00:00:00
How to Keep Your Top Talent (HBR) 00:00:00
ĐÁNH GIÁ HÓA HỌC
Group Assignment 2 00:00:00
Talent Management Group Assignment 2 21, 00:00
Individual Assignment 2 00:00:00
Talent Management Individual Assignment 2 21, 00:00
Điểm hoạt động nhóm trên lớp 00:00:00
Điểm hoạt động nhóm trên lớp TM 00:00
Đanh giá khóa học Talent management 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4.8/5 (15)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.