Học viên đã tham gia
55 học viên
4/5
Điểm đánh giá khoá học
20 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

2022 Leadership and strategic thinking

Objectives: After completion of the module, participant will:
  • Understand and apply theories, tools, and basic principles of leadership and management including: leader, leadership, manager, management, different approaches to leadership, and 8 ethical standards for leaders.
  • Understand and apply 5 basic roles of high performance leaders, including vision creator, team builder, personnel  developer, task allocator, and motivation stimulator
  • Understand and apply corporate strategic management framework and examine the linkages of different strategic levels within FGL setting.
  • Understand and apply different strategic tools such as PESTE, SWOT, BCG, PLC, Value Chains, Value System, Micheal Porter 3 generic strategies.
  Practice the following skills:
  • Self introduce and introduce team in a clear and structural way
  • Deliver individual/ team presentations from 3-5 minutes on assigned topics
  • Deep listen to others with respects
  • Teamwork
  • Form a respect and collaborative working attitude among team members
  • Know how to use e-learning system for self and team learning

Chương Trình Giảng Dạy

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Giới thiệu Lãnh đạo và tư duy chiến lược 00:00
PHÒNG LIVESTREAM
Phòng livestream 00:00:00
LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo 00:00
Lãnh đạo và Tầm nhìn 00:00
Hai xu hướng của lãnh đạo 00:00
Ba năng lực chính lãnh đạo cần có 00:00
Năm vai trò quan trọng của lãnh đạo 00:00
Bốn phong thái lãnh đạo 00:00
Ứng dụng 4 phong thái lãnh đạo để dạy con 00:00
Sáu bước chuyển về tư duy của lãnh đạo 00:00
8 đặc trưng trí tuệ cơ bản của lãnh đạo 00:00
TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
Tự đánh giá xu hướng quản trị của lãnh đạo 00:00:00
Tự đánh giá 3 năng lực cốt lõi của lãnh đạo 00:00:00
Tự đánh giá phong thái lãnh đạo 00:00:00
Tự đánh giá 5 vai trò của lãnh đạo 00:00:00
TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
Chiến lược là gì 00:00
Các câu hỏi chiến lược 00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter 00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Phân tích 00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế 00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai 00:00
CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC
Chuỗi giá trị – Value chain 00:00
Kỹ thuật phân tích SWOT 00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh 00:00
Kỹ thuật phân tích PESTEL 00:00
Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực -RBV 00:00
Ma trận BCG 00:00
Vòng đời sản phẩm phần 1 00:00
Vòng đời sản phẩm phần 2 00:00
Phân tích các bên liên quan 00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc 00:00
Ma trận sản phẩm thị trường – Ansoff matrix 00:00
BÀI ĐỌC
Chiến lược là gì? 00:00:00
5 áp lực cạnh tranh làm nên chiến lược 00:00:00
Do right thing and Do thing right 00:00:00
Sách hay nên đọc 00:00:00
BÀI TẬP ỨNG DỤNG
--Bài tập trong giai đoạn học e-learning
Bài tập cá nhân: Lãnh đạo và tư duy chiến lược 7, 00:00
Bài tập nhóm: Lãnh đạo và tư duy chiến lược 7, 00:00
--Bài tập ứng dụng sau khóa học
Ứng dụng 1: Lãnh đạo và tư duy chiến lược 60, 00:00
Ứng dụng 2: Lãnh đạo và tư duy chiến lược 60, 00:00
Ứng dụng 3: Lãnh đạo và tư duy chiến lược 60, 00:00
TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Ghi nhớ bài học 00:00:00
Tự kiểm tra thuật ngữ Anh – Việt 00:00
Đánh giá
Đánh giá môn học Leadership & Strategic thinking 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4/5 (20)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới3.9
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.2
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.1
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)3.9
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị3.8
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.1
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4.2
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi3.8
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp3.9
3.8/5.0 (29)
Chưa có lịch khai giảng
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.