Học viên đã tham gia
19 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

MASTER THESIS

Các mốc thời gian nộp bài và báo cáo của Học viên cao học FGL được cập nhật như sau: Cập nhật ngày 14/11/2020    
STT Hoạt động Deadline
1 HV Hoàn tất và nộp proposal cho GVHD và Thinking School 8/2/2020
2 HV Bảo vệ đề cương trước hội đồng – online 22 & 23/02/2020
3 HV Báo cáo tiến độ đợt 1 (Thu thập dữ liệu) 30/11/2020
4 HV Báo cáo tiến độ đợt 2 (Xử lý dữ liệu & Viết báo cáo) 30/12/2020
5 HV Nộp luận văn và Thinking School gởi LV đến GV phản biện Đợt 1: 30/01/2021 Đợt 2: 22/02/2021
6 GV phản biện nộp kết quả chấm điểm luận văn 28/02/2021
7 HĐ Bảo vệ luận văn 03/2021
  - Hai mốc thời gian quan trọng dự kiến để Thầy Cô tham gia hội đồng online là Bảo vệ đề cương và Bảo vệ luận văn, dự kiến tổ chức vào thứ 7 và chủ nhật

Chương Trình Giảng Dạy

HƯỚNG DẪN
Phản hồi câu hỏi về thời gian luận văn ngày 12.04.2023 00:00:00
THÔNG BÁO
Làm sao để hoàn thành viết luận văn? 00:00:00
Livestreaming
Nhóm thầy Dũng 00:00:00
Nhóm thầy Triều Anh 00:00:00
Nhóm thầy Hùng Anh 00:00:00
Nhóm cô Mai 00:00:00
Nhóm cô Lam 00:00:00
Báo cáo
Nộp đề cương 00:00:00
Nộp File trình bày đề cương 30, 00:00
Nộp File trình bày đề cương 30, 00:00
Báo cáo tiến độ lần 1 00:00:00
Báo cáo tiến độ lần 1 Luận văn 30.11 27, 00:00
Báo cáo tiến độ lần 2 00:00:00
Báo cáo tiến độ lần 2 Luận văn 30, 00:00
Nộp luận văn 00:00:00
Nộp Luận văn 30, 00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.