Học viên đã tham gia
50 học viên
4.9/5
Điểm đánh giá khoá học
2 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

2022 The Arts of Leadership

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo và Quản lý: giống và khác nhau
 2. 9 cách tiếp cận về lãnh đạo:
  • Phẩm chất (trait approach)
  • Hành vi (Behavioral approach)
  • Kỹ năng (Skill approach)
  • Lộ trình kết quả (Path – goal leadership)
  • Lãnh đạo chú trọng quan hệ với thành viên (Leader-member exchange theory)
  • Lãnh đạo theo tình huống (situational leadership)
  • Lãnh đạo chuyển hóa (transformational leadership)
  • Lãnh đạo thích nghi (adaptive leadership)
  • Lãnh đạo nguyên bản (authentic leadership)
 • 3.Lãnh đạo nữ
 • 4.Lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa

Chương trình đào tạo

INTRODUCTION AND GUIDELINES
The Art of Leadership – Introduction 00:00
Power: How leaders influence people 00:00
LESSONS
--WHAT WE HAVE LEARNT
Lãnh đạo và Tầm nhìn 00:00
Bài 2-2: Hai xu hướng của lãnh đạo 00:00
Bài 2-4: Bốn phong thái lãnh đạo 00:00
Sáu bước chuyển về tư duy của lãnh đạo 00:00
Bài 2-3: Ba năng lực chính lãnh đạo cần có 00:00
Bài 2-5: Năm vai trò quan trọng của lãnh đạo 00:00
--LEADER - MEMBER RELATIONSHIP EXCHANGE
Leader – member exchange theory 00:00
Leader- member relationship 2 00:00:00
--ADAPTIVE LEADERSHIP
Adaptive leadership 00:00
Adaptive leadership 2 00:00:00
--TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
Transformational leadership 00:00
Transformational leadership 2 00:00:00
--AUTHENTIC LEADERSHIP
Authentic leadership 00:00
Authentic leadership 2 00:00:00
--LEADERSHIP ETHIC
Ethic and Leadership 00:00
Leadership ethic 2 00:00:00
8 đặc trưng trí tuệ cơ bản của lãnh đạo 00:00
--GENDER AND LEADERSHIP
Gender and Leadership 2 00:00:00
--CULTURE AND LEADERSHIP
Culture and Leadeship 2 00:00:00
ASSIGNMENTS
--LEARDSHIP CAPACITY ASSESSMENT
Assessment of Adaptive leadership behavior 00:00:00
Assessment of Leader-Member relationship 00:00:00
--CASE STUDY
Group assignment for online session – Art of Leadership 30, 00:00
Case 1: His Team Gets the Best Assignments 00:00:00
Case 2: Taking on Additional Responsibilities 00:00:00
Case 3: The Vision Failed 00:00:00
Case 4: Am I Really a Leader? 00:00:00
Case 5: Silence, Stigma, and Mental Illness 00:00:00
Case 6: Taming Bacchus 00:00:00
Case 7: How Safe Is Safe? 00:00:00
Case 8: Pregnancy as a Barrier to Job Status 00:00:00
Case 9: A Challenging Workplace 00:00:00
--APPLICATION ASSIGNMENT
Group assignment No 1 (for coaching session – Art of Leadership) 365, 00:00
Group assignment No 2 (for coaching session – Art of leadership) 365, 00:00
Individual assignment for coaching session – Art of Leadership 365, 00:00
REVIEW
LEADERSHIP BOOKS AND REFERENCES
Sách tham khảo cho phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4.9/5 (2)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách5
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới5
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này5
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo5
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu5
6Giảng viên tương tác tốt với học viên5
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)5
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng5
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)5
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị5
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt5
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần5
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi5
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt5
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4.5
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4.5
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.