BỘ LỌC
Hình thức học
F

2022 Critical thinking for Manager

Nhập mô tả ngắn củakhóa học
CÁ NHÂN
F

Leading organizational change: Leadership and Strategic thinking

Mục tiêu: Kết thúc khóa học, học viên có thể: Hiểu, nhớ, và áp dụng được các khái niệm, công cụ, nguyên lý cơ bản về quản trị và lãnh đạo bao gồm : lãnh đạo là gì? các phẩm chất chính của nhà lãnh lãnh đạo, sứ mệnh, tầm…
CÁ NHÂN
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.