BỘ LỌC
Hình thức học
F

2022 Delegation – Empowerment – Engagement

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Trao quyền về Giao việc: Hiểu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt giữa trao quyền và quyền lực Hiểu và áp dụng được các thành phần của trao quyền Hiểu và áp dụng được các bước trong quá…
CÁ NHÂN
F

Lifelong learning

Nhập mô tả ngắn của khóa học
CÁ NHÂN
F

Marketing Management

Nhập mô tả ngắn cảu khóa học
Khai giảng: 27/09/2023
CÁ NHÂN
F

International Negotiations

Course Description This course adopts an interdisciplinary perspective to analyze negotiations, covering ideas and tools from economics, psychology and other related areas. Besides the basic negotiation skills the course examines specifically the international dimension of negotiations. These approaches highlight the importance of interests, information, strategy, communication, culture and power in…
CÁ NHÂN
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.