Fashion Garment 2

CLDP 4

Tăng năng suất lao động

Tăng năng suất lao động

Giữ được nhân viên giỏi

Giữ được nhân viên giỏi

Ươm mầm các lãnh đạo tài năng

Ươm mầm các lãnh đạo tài năng

Tăng sự tham gia của nhân viên vào hoạt động công ty

Tăng sự tham gia của nhân viên vào hoạt động công ty

Thực hành các phong thái lãnh đạo khác nhau

Thực hành các phong thái lãnh đạo khác nhau

Đưa ra các quyết định tốt và sáng tạo

Đưa ra các quyết định tốt sáng tạo

1. Chương trình được thiết kế dựa trên mô hình năng lực lõi với 8 năng lực cần thiết cho người đi làm.

2. Với 8 môn học lõi (bắt buộc); 4 môn học tự chọn; 1 môn tình huống quản trị (case study); 1 capstone project

3. Chương trình sẽ tổ chức trong 4 học kỳ (4 quý) được phân bổ để học viên có thể ứng dụng và triển khai dự án hiệu quả.

4. Môn học tình huống quản trị sẽ được triển khai trong 2 học kỳ đầu để rèn luyện học viên trong các tình huống cụ thể bên cạnh tình huống của từng môn học:

a. Đây là môn học tổng hợp các tình huống lãnh đạo, quản trị tại FGL: 20 – 30 tình huống từ 2 khóa trước và các tình huống được phát triển bởi Thinking School

b. Học viên tham gia giải các tình huống bên cạnh các tình huống trong từng môn học

c. Môn học này sẽ phản chiếu toàn bộ lý thuyết và khả năng ứng dụng của học viên trong thực tế

c. Được tổ chức diễn ra vào học kỳ 1 và 2

d. Và môn học này sẽ được cập nhật liên tục tạo ra được tài sản trí tuệ cho FGL

Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng: Tư duy phản biện, Kỹ năng lãnh đạo: Giao việc, trao quyền động viên, phát triển nhân viên, Dẫn dắt đội nhóm thành tích cao, nhóm, Quản lý sự thay đổi, Nến kinh tế thị trường, Giải quyết vấn đề, Kỹ năng số, Dự án khóa học, Kỹ năng tự lãnh đạo, Quản lý chất lượng, Kỹ năng lãnh đạo: Quản lý tài năng, Kiến thức ngành dệt may, Kỹ năng thuyết trình năng cao, Kiến thức tài chính, Dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Kỹ năng học tập suốt đời, Cân bằng công việc và cuộc sống.

Xây dựng nền tảng thái độ: tích cực, cam kết, nhận trách nhiệm, luôn hướng đến giải quyết vấn đề và kết quả
Hình thành quan điểm đạo đức cao trong công việc: bền bỉ, chính trực, công bằng, khiêm tốn.
Hình thành năng lực và phương pháp tự học suốt đời

Phương pháp đào tạo: Thay đổi phương pháp từ E-learning 1.0 sang E-learning 2.0 để nâng cao hiệu quả học tập đào tạo.

 • Ở mô hình E-learning 1.0 học viên tự học các lý thuyết trên hệ thống, các bài tập phân tích, thực hành cần có sự hướng dẫn của giảng viên để giải đáp. Do đó thời gian học cùng giảng viên sẽ tập trung giải đáp những nội dung chưa hiểu và tình huống.
 • Tuy nhiên ở mô hình E-learning 2.0:
 • Nội dung tự học được xây dựng tương tác trên từng video bài giảng, slide, game, hình ảnh hay bất cứ tài liệu nào xuất hiện trên khóa học
 • Không chỉ lý thuyết mà các bài tập thực hành ứng dụng cũng được số hóa để học viên có thể tự học hiệu quả, theo kịch bản được xây dựng.
 • Thời gian học cùng giảng viên được điều chỉnh: Ở mỗi môn học sẽ có 1 ngày giải tình huống, 1 bài tập ứng dụng sau 3 tuần sẽ có 1 ngày coaching để hướng dẫn, theo sát mức độ ứng dụng của học viên

CERTIFIED LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM - WAVE 04 - 2022

TENTATIVE SCHEDULE

Đánh giá toàn chương trình sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Nội dung thi kết thúc chương trình sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Môn học

 • Tích cực tham gia: 30%
  • Hoàn thành tất cả các nội dung bài giảng và bài tập trên hệ thống: 20%
  • Tham gia thảo luận tích cực trên lớp: 10%
 • Bài Quiz cuối môn (trắc nghiệm, tự luận): 30%
 • Thuyết trình nhóm, hoạt động nhóm: 40%
 • Môn 1 ngày giảng dạy có thể không có Quiz

Xếp loại:

 • Xuất sắc: GPA từ 90% trở lên
 • Giỏi: GPA từ 80-99%
 • Khá: GPA từ 70-79%
 • Đạt: từ 50-69%
 • Không đạt: dưới 50%

Khen thưởng

 • 3 học viên có kết quả cao nhất: tặng 1 phần thưởng và nêu tên trên Bảng vàng trong 1 tháng
 • Nhóm xuất sắc nhất: điểm tổng kết của tất cả các thành viên trong nhóm cao nhất – 1 phần thưởng và nêu tên trên bảng vàng

Mục tiêu:

 • Áp dụng kiến thức học được để giải quyết 1 bài toán cụ thể tại FGL

Triển khai:

 • Bắt đầu: hoc trực tuyến, lựa chọn đề tài đầu tháng 04/2020
 • Thực hiện đề tài: học trực tuyến, xác định và thực hiện giải pháp tháng 06/2020
 • Báo cáo giữa kỳ và thuyết trình: cuối tháng 08/2020
 • Báo cáo cuối kỳ và thuyết trình: cuối tháng 11/2020

Tổ chức:

 • Nhóm 3 học viên thực hiện 1 dự án

Đánh giá:

 1. Đề cương: 20%
  • Đề cương viết: 10% –Giảng viên đánh giá
  • Thuyết trình 1: 10% –Giảng viên đánh giá
 2. Báo cáo tiến độ lần 1: 10%
  • Thuyết trình 2: 10% –Giảng viên đánh giá
 3. Báo cáo tiến độ 2: 10%
  • Thuyết trình 3: 10% –Giảng viên đánh giá
 4. Báo cáo cuối kỳ: 60%
  • Báo cáo viết: 30% –Hội đồng và Manager trực tiếp phụ trách đánh giá
  • Thuyết trình: 30% – Hội đồng và Manager trực tiếp phụ trách đánh giá

Nhóm 3-4 người thực hiện 1 đề án

 • Thuyết trình: tất cả cùng tham gia
 • Báo cáo viết cuối kỳ: báo cáo chung và báo cáo riêng của từng thành viên
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.