BỘ LỌC
Hình thức học
S

2022 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (DÀNH CHO HỌC VIÊN)

Mục tiêu của khóa học Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập Phòng học trực tuyến - Live streaming Sử dụng…
CÁ NHÂN
F

2022 CLDP4 Preparation and Entrance test Course

Chào mừng bạn đến với Khóa học Preparation and Entrance test Course! Trong phần này các bạn có thể tìm thấy các chủ đề, các bài đọc, và các clip liên quan đến các chủ đề chương trình CLDP 2022. Đây là lớp để học và ôn tập để chuẩn…
CÁ NHÂN
F

2022 Capstone Project

Mục tiêu: Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học trong chương trình CLDP 2020 để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại FGL. Lựa chọn, đánh giá, và áp…
CÁ NHÂN
F

2022 Digital Skills for Manager

Mục tiêu Kết thúc khóa học, học viên có thể trang bị các kỹ năng số cần thiết để phục vụ cho công việc và cuộc sống như: Bảo mật thông tin cá nhân Kỹ năng Tìm kiếm, nghiên cứu và xử lý các vấn đề kỹ thuật máy tính…
CÁ NHÂN
F

2022 Delegation – Empowerment – Engagement

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Trao quyền về Giao việc: Hiểu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt giữa trao quyền và quyền lực Hiểu và áp dụng được các thành phần của trao quyền Hiểu và áp dụng được các bước trong quá…
CÁ NHÂN
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.