BỘ LỌC
Hình thức học
F

MASTER THESIS

Các mốc thời gian nộp bài và báo cáo của Học viên cao học FGL được cập nhật như sau: Cập nhật ngày 14/11/2020     STT Hoạt động Deadline 1 HV Hoàn tất và nộp proposal cho GVHD và Thinking School 8/2/2020 2 HV Bảo vệ đề cương trước…
CÁ NHÂN
F

Developing leadership capability 2: Talent management

Giới thiệu khóa học Các tổ chức ngày nay phải đối mặt với vô số thách thức khi quản lý tài năng của họ. Trong các thị trường trưởng thành, các công ty cần đẩy mạnh nỗ lực để xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo trong tương…
CÁ NHÂN
F

2022 Critical thinking for Manager

Nhập mô tả ngắn củakhóa học
CÁ NHÂN
F

2022 Leadership and strategic thinking

Nhập mô tả ngắn cảu khóa học
CÁ NHÂN
F

2022 Goal setting and planning

After completing the course, learners will be able to: Course objectives Understand, distinguish and apply the concepts of vision, mission, strategic goals, annual goals, quarterly and monthly goals. Distinguish different types of goals such as development goals, production goals, financial goals, and personnel goals. Understand and apply SMARTER goal design…
CÁ NHÂN
F

2022 Creative problem solving

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Hiểu và ứng dụng được các bước trong qui trình giải quyết vấn đề sáng tạo Hiểu và ứng dụng được các kỹ thuậ xác định nguyên nhân, phát triển các giải pháp sáng tạo, lựa chọn giải pháp,…
CÁ NHÂN
F

2022 Leading high performance team

Course Overview Whether you are a student, a manager, a subordinate, or a homemaker, it is almost impossible to avoid being a member of a team. Teams are simply groups of people who are interdependent in the tasks they perform, who affect one another’s behavior through interaction, and who see…
CÁ NHÂN
F

2022 Management case study

Khóa học được thiết kế hoàn toàn dựa trên các tình huống quản lý thực tế đang diễn ra trong các doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: 1. Ứng dụng các lý thuyết quản lý và lãnh đạo vào giải quyết các tình huống thực…
CÁ NHÂN
F

2022 Cross-cultural Business Etiquette

Grow as a professional businessman/woman in communication with advanced international business etiquette
CÁ NHÂN
F

2022 Business Analytics

Mục tiêu khóa học: Tham gia khóa học phân tích hiệu suất kinh doanh, học viên sẽ: Thực tập cảm xúc với con số Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số Số và khái niệm liên quan đến số Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức Thực hành kỹ năng trình bày thông tin…
CÁ NHÂN
F

2022 The Arts of Leadership

NỘI DUNG KHÓA HỌC Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo và Quản lý: giống và khác nhau 9 cách tiếp cận về lãnh đạo: Phẩm chất (trait approach) Hành vi (Behavioral approach) Kỹ năng (Skill approach) Lộ trình kết quả (Path – goal leadership) Lãnh đạo chú trọng quan hệ…
CÁ NHÂN
F

2022 Change management

Chuẩn đầu ra: KÝ HIỆU CHUẨN ĐẦU RA LO 1 Giải thích các khái niệm liên quan đến thay đổi và quản lý sự thay đổi LO 2 Giải thích tầm quan trọng và lợi ích của thay đổi và quản lý sự thay đổi LO 3 Nhận diện các…
CÁ NHÂN
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.