Fashion Garment 2

Wave 2

Trần Lê Quốc Duy
Phạm Thị Hân
Hoàng Thị Hằng
Trần Thị Ngọc Hậu
Nguyễn Công Hoanh
Đinh Phan Hưng
Trần Thị Hương
Trần Thị Hương Huyền
Lê Thị Kiều Dung
Lê Nguyệt Thiên Kim
Lâm Lê Thuần Minh Lý
Nguyễn Vương Hoàng Thị Trà My
Nguyễn Thị Ngoan
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Diễm Nguyên
Cao Mỹ Phụng
Lê Thị Phương
Võ Ngọc Quân
Huỳnh Minh Quang
Vũ Thị Mộng Quỳnh
Vũ Thị Quỳnh Trang
Võ Trần Thị Hương Thảo
Phạm Thu Thủy
Vũ Thị Thùy Dung
Trần Ngọc Vân Trinh
Bùi Nguyễn Ngọc Tùng
Nguyễn Thị Phương Uyên
Trần Xuân Viễn
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.