Học viên đã tham gia
44 học viên
4.6/5
Điểm đánh giá khoá học
34 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

2022 Delegation – Empowerment – Engagement

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Trao quyền về Giao việc:
  1. Hiểu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt giữa trao quyền và quyền lực
  2. Hiểu và áp dụng được các thành phần của trao quyền
  3. Hiểu và áp dụng được các bước trong quá trình trao quyền
  4. Hiểu và biết các vượt qua các thách thức cản trở quá trình trao quyền
  5. Hiểu và biết các gắn kết nhân viên.
Thực hành các kỹ năng sau:
  • Các kỹ thuật trao quyền và gắn kết nhân viên
  • Teamwork
  • Phỏng vấn sâu, quan sát
  • Thuyết trình nhóm và cá nhân

Chương Trình Giảng Dạy

CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Quizlet game tự kiểm tra kiến thức trao quyền 00:00:00
Bài giảng Giao việc và Trao quyền 00:00:00
BÀI GIẢNG
--Giới thiệu về Trao quyền và Gắn kết nhân viên
Trao quyền là gì? 00:00
Nếu không trao quyền 00:00
Lợi ích của việc trao quyền 00:00
--Trao quyền: Làm thế nào?
Quy trình trao quyền 00:00
Các nguyên tắc trao quyền 00:00
Cân bằng quyền lực 00:00
--Những thách thức cản trở việc Trao quyền
Cản trở của việc trao quyền 00:00
--7 Lá bài trao quyền
7 lá bài trao quyền 00:00
--Hướng dẫn trao quyền
Hướng dẫn trao quyền 00:00
--Thúc đẩy hoạt động gắn kết nhân viên
Gắn kết nhân viên là gì? 00:00
Quyết định: Khi nào gắn kết nhân viên? 00:00
Quyết định: Gắn kết ai/Hình thức gắn kết 00:00
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG MÔN HỌC
Hướng dẫn ứng dụng môn học (Empowering and Engaging Employees) 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
Quiz – giới thiệu về trao quyền 00:05:00
Quiz – Quy trình trao quyền 00:04:00
Quiz – Gắn kết nhân viên 00:04:00
Bài tập
Bài tập cá nhân 30, 00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Bài đọc thêm: Trao quyền là gì? 00:00:00
Các tình huống trao quyền 00:00:00
Trao quyền tại Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế OISP 00:00:00
10 Cách lấy lòng nhân viên ngoài lương, thưởng 00:00:00
Cách khuyến khích con học tập 00:00:00
Bài đọc thêm: Bố đã già và lú lẫn 00:00:00
Tình huống: Tổ chức hoạt động sinh viên trong nhà trường 00:00:00
Tình huống trao quyền 1 00:00:00
Tình huống trao quyền 2 00:00:00
Tình huống trao quyền 3 00:00:00
Tình huống trao quyền 4 00:00:00
KẾT THÚC MÔN HỌC
Đánh giá môn học (BẮT BUỘC để được cấp chứng chỉ) 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4.6/5 (34)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4.7
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới4.6
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4.6
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.6
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4.7
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4.6
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4.7
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.7
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)4.5
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị4.6
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.7
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4.7
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi4.7
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4.6
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4.5
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4.5
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.