BỘ LỌC
Hình thức học
F

2022 Digital Skills for Manager

Mục tiêu Kết thúc khóa học, học viên có thể trang bị các kỹ năng số cần thiết để phục vụ cho công việc và cuộc sống như: Bảo mật thông tin cá nhân Kỹ năng Tìm kiếm, nghiên cứu và xử lý các vấn đề kỹ thuật máy tính…
CÁ NHÂN
F

2022 Capstone Project

Mục tiêu: Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học trong chương trình CLDP 2022 - 2023 để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại FGL. Lựa chọn, đánh giá,…
CÁ NHÂN
F

2022 CLDP4 Preparation and Entrance test Course

Chào mừng bạn đến với Khóa học Preparation and Entrance test Course! Trong phần này các bạn có thể tìm thấy các chủ đề, các bài đọc, và các clip liên quan đến các chủ đề chương trình CLDP 2022. Đây là lớp để học và ôn tập để chuẩn…
CÁ NHÂN
S

2022 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (DÀNH CHO HỌC VIÊN)

Mục tiêu của khóa học Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập Phòng học trực tuyến - Live streaming Sử dụng…
CÁ NHÂN
F

2022 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN APPAREL INDUSTRY

Learning outcomes Knowledge: Explain the supply chain’s strategic importance Explain major definitions and models in SCM related to demand management, supply management, inventory management, and transportation. Identify sourcing strategies  Describe steps in supply selection Explain the role of inventory in SCM Explain supply chain channel measurement and Discuss overall supply…
CÁ NHÂN
F

2022 TALENT MANAGEMENT AND RETENTION

Tài sản quý giá nhất của mọi tổ chức chính là "CON NGƯỜI". Phát triển nhân tài, phát triển các năng lực của nguồn nhân lực một cách có chiến lược dựa trên các mục tiêu của tổ chức chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của…
CÁ NHÂN
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.