Hướng dẫn

19

Th2'20

Quy chế truyển sinh CLDP 2020

KỲ THI TUYỂN SINH CLDP 2020 KHUNG THỜI GIAN Hoạt động Bắt đầu Kết thúc Hình thức Số câu Tổng …

Đọc Thêm

03

Th6'18

Hướng dẫn hệ thống Vietstreaming

Các bạn lưu ý có headphone và headphone có microphone Đường link đăng nhập: http://vietstreaming.vn/dungvu/ Tên đăng nhập tùy chọn các …

Đọc Thêm

03

Th6'18

Làm thế nào để học sau khi được cấp tài khoản

HƯỚNG DẪN THAM GIA KHÓA HỌC Click vào đường link: https://fgl.thinkingschool.vn/

Đọc Thêm

03

Th6'18

Các khóa học online sẽ diễn ra như thế nào?

Video hướng dẫn cách học tập trên hệ thống The Thinking School

Đọc Thêm
© 2018 FASHION GARMENTS LTD.